20 สนามกอล์ฟ ! ที่ทางเราแนะนำให้ สำหรับช่วงวันหยุดในเดือนตุลาคมนี้

แนะนำสนามกอล์ฟที่สามารถออกรอบได้ ในช่วงเดือนตุลาคม นี้!!!

แพลนออกรอบในวันหยุด
3 วันหยุดยาว ช่วงเดือน ตุลาคมนี้

Course Greenfee 10/12
Sat
10/13
Sun
10/14
Mon
1 Lotus Valley Golf Resort
Bangkok
AM 1,450THB
AM11after~ 850 THB
2 The Pine Golf & Lodge
Bangkok
1,000 THB~
3 Thana City Country Club
Bangkok
Sat 3,700THB
Sun 2,500THB
×
4 Nikanti Golf Club
Bangkok
5,499 THB
5 Royal Bang Pa-In Golf Club
Bangkok
3,400 THB
6 Unico Grande Golf Course
Bangkok
1,555 THB
7 Legacy Golf Club
Bangkok
2,450 THB
8 Wangnoi Prestige Golf
&Country Club

Bangkok
1,500 THB~
9 The Royal Chiangmai Golf Resort
Chenmmai
1,399 THB
10 Hillside Country Home Golf& Resort
Kao Yai
700 THB
11 Kabinburi Sport Club
Kao Yai
700 THB
12 Kirimaya Golf Resort Spa
Kao Yai
600 THB
13 Pattana Golf Club & Resort
Pattaya
1,990 THB
14 Siam Country Club
Waterside

Pattaya
3,750 THB
15 Siam Country Club
Plantation

Pattaya
4,090 THB
16 Pattavia Century Golf Club
Pattaya
888 THB
17 Southernhills Golf
& Country Club

Phuket
950 THB
18 Mission Hill Phuket
Golf Resort

Phuket
3,980 THB
19 King Naga Golf Club
Pattaya
600 THB
20 Dynasty Golf & Country Club
Bangkok
1,050 THB

more view courses

Related post

Recommend post